انجنیری


پوهنحی انجنیری مؤسسۀ تحصیلات عالی آریانا ، تا اکنون دو دوره فارغ و جمع کثیری از جوانان کشور درین پوهنحی مصروف تحصیلات عالی خویش میباشند . کریکلم پوهنحی انجنیری کریکلک معیاری و استندرد که در سطح ملی و بین المللی در رشته های انجنیری استفاده میگردد . استادان این پوهنحی از تجارب خاص برخوردار بوده و دروس نظری را توام با کارهای عملی در لابراتوارهای انجنیری بیرون از پوهنتون مهیا ساخته و محصلان را با تمام روش کار انجنیری ساختمانی و مهندسی تربیت مینمایند . این پوهنحی در بخش خود چهار دیپارتمنت دارد.

دیپارتمنت های پوهنځی انجنیری

دیپارتمنت سیول ( ساختمانی )
دیپارتمنت ریاضی و فزیک
دیپارتمنت مهندسی
دیپارتمنت برق