محفل فراغت محصلین

شــــگفتن غنچه هــــای رنگین دانـــش در بوستان سبز آریـــــانا مبارکبــــاد سومین دوره پوهنحًی طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی آریانا فارغ گردید. فارغ شدن جوانان برو مند از رشته طب معالجوی مؤسسه تحصیلات عالی آریانا به رئیس عمومی مؤسسه تحصیلات عالی آریانا محترم الحاج محقق عبدالحق "دانشمل" رئیسه صاحب محترمه پوهنمل طاهره "دانشمل" و تمامی کارگزاران مؤسسه تحصیلات عالی آریانا و به خانواده های فارغ التحصیلان عزیز تهنیت باد. امید است که جوانان فارغ شده منحیث کادر های ورزیده در خدمت گذاری به جامعه دست بالایی داشته باشند.