مجله علمی ربع اول سال 1396

مجله علمی ربع اول سال 1396 واحد کابل مؤسسه تحصیلات عالی آریانا بنام #آرین با قطع و صحافت زیبا از چاپ برآمد.درین مجله که در 144 صفحه ترتیب شده است مطالب علمی و جالب شامل میاحت گوناگون گنجانیده شده است که مطالعه آنرا برای عموم علاقه مندان دانش توصیه می کنیم .